Forside

RESILIENT PEOPLE ApS

 

VI STYRKER DEN ORGANISATORISKE RESILIENS IGENNEM TRÆNING AF MENNESKER OG TILPASNING AF RAMMER

Hvad er organisatorisk resiliens?

En organisations evne til at forudse, absorbere, tilpasse sig og/eller hurtigt komme ud af en forstyrrende begivenhed eller stød, der kan true organisationens drift og eksistens.

Hvorfor organisatorisk resiliens?

Fordi der ofte kan opstå uventede og uønskede forstyrrelser, der med et kort varsel kan hindre organisationen i at nå sit mål. et handler om at kunne imødegå disruptive forstyrrelser som helt eller delvist kan slå den ud.

 

Hvad tror vi på?

Vi tror på, at velfungerende og effektive sociale systemer og rammerne omkring, er forudsætningen for, at en organisation kan komme op at stå igen efter den uventede kolbøtte.

 

Hvad gør vi?

Vi træner organisationer til at blive endnu mere modstandsdygtige imod uventede forstyrrelser i dagligdagen såvel som større utilsigtede forandringer, der kan få indvirkning på drift, kvalitet og leverancer.

 

Hvad gør vi anderledes?

Bringer den enkelte medarbejder i centrum og går efter konkrete, målbare og synlige ændringer.

I træningslokalet er der fokus på praksis, handling og adfærd og mindre fokus på den teoretiske del. Intenst og evidensbaseret. Baseret på de nyeste forståelser og erfaringer.

Hvad er vores fokus?

Human kapital: Individers kognitive formåen, personlig robusthed

Relationel kapital: Kommunikative evner, fælles og koordinerende sprog

Social kapital: Stærke sociale relationer, tillidsbaseret, netværksorienteret

Kulturel kapital: Fælles stærke værdier, tydelig og forankret vision, støttende fortællinger

Rammer: Processer, fysiske indretninger og design, systemer, produktion

 

Vi tilbyder træning indenfor:

 

 

 

 

Hvorfor Resilient People?

Det er meget krævende at arbejde med organisatorisk resiliens på grund af tværfagligheden. Det kræver teoretisk indsigt, erfaring og forståelse med både sociale såvel som mekaniske organisatoriske dynamikker. Og samspillet imellem. Samtidigt kræver det evnen til at balancere mellem de mere klassiske risikostyringsværktøjer og procesfacilitering.

Alle tilknyttede konsulenter i Resilient People er håndplukkede til at kunne arbejde med organisatorisk resiliens.

 

Vi arbejder med en lang rækker kunder fra vidt forskellige brancher, herunder Kemp & Lauritzen, Kriminalforsorgen, Royal Artic Lines, FN og DJØF.

Vi har arbejdet med resiliens i mere end 60 organisationer.