Om Resilient People

Her på siden kan du læse mere om os, vores formål, hvad vi bidrager med, og ikke mindst hvilken forskel vi ønsker at være med til at skabe med Resilient People.

Hvad handler det hele om?

For at kunne arbejde med organisatorisk resiliens skal vi evne at kunne skifte forholdemåder.

Dette sætter spørgsmål ved, hvad vi forstår som viden, hvordan vi forstår vores viden, og hvordan vi mener, at vi kan vide noget. Vi tror på, at hvis vi betragter en organisation på en anden måde, så vil den se anderledes ud og give nye muligheder. Dette skifte af blik er en forudsætning for at kunne arbejde med resiliens. Og dette hjælper vi organisationer med.

Det kræver erfaring og forståelse for mekaniske såvel som sociale dynamikker og samspillet herimellem for at kunne arbejde med organisatorisk resiliens. Samtidigt kræver det evnen til at balancere mellem de mere klassiske ”hårde” risikostyringsværktøjer og ”blød” systemisk procesfacilitering. Endelig kræver det et stringent fokus på værdiskabelse, så arbejdet med resiliens skaber en reel forskel og værdi i dagligdagen.

Hvorfor Resilient People?

Vi er et håndplukket team, der repræsenterer forskellige baggrunde, tilgange og forståelser, hvor resiliens er omdrejningspunktet.

Vi har erfaring med kunder fra vidt forskellige brancher, herunder Kemp & Lauritzen, Kriminalforsorgen, FN og DJØF. Igennem de seneste 10 år har vi arbejdet med mere end 40 virksomheder og organisationer.

Vi bringer den enkelte organisation og organisationsmedlem i centrum og går efter konkrete og synlige resultater. I træningslokalet er der fokus på praksis, handling og adfærd og mindre fokus på den teoretiske del. Intenst og evidensbaseret. Baseret på de nyeste forståelser og erfaringer.

Vi har udviklet en række nye tværfaglige analyserammer og træningskoncepter, der har blik for fremtidens krav og udfordringer og som vil gøre organisationer mere resiliente.

Vores perspektiver

Fremtiden kalder på nye tænkemåder, der udfordrer vores eksisterende forståelser af, hvordan verden hænger sammen, og hvordan vi mest hensigtsmæssigt forholder os til den. Omgivelserne omkring os og den organisatoriske virkelighed er langt mere kompleks, end hvad vi har lært på uddannelsesinstitutioner, og som vores hjerne grundlæggende giver os mulighed for at forstå.

I nogle sammenhænge giver det mening at forsøge at hindre og minimere voldsomme forandringer og påvirkninger igennem standardværktøjer og modeller eksempelvis baseret på best practice. I andre sammenhænge er forandringerne og påvirkningerne så komplekse at forstå og håndtere, at værktøjerne m.m. er uanvendelige – tværtimod kan de gøre situationen værre.

Vi tror på, at velfungerende og effektive sociale systemer såvel som smidige systemer og processer, er forudsætningen for, at en organisation kan komme op at stå igen efter en uventet forandring og påvirkning. Og måske endda blive styrket. Det handler ikke om at implementere endnu flere rigide strukturer, men styrke de menneskelige kapitaler i organisationen og deres integration mellem strategier og ledelsesteknologier. De organisatoriske systemer.

I praksis har vi i vores træningsprogrammer og rådgivning vedholdende og stringens fokus på:

  • Den enkelte (forforståelser, adfærd, refleksionsevne etc.)
  • Relationer (kommunikation, samarbejde, kultur etc.)
  • Organisering (team, netværk, ledelse etc.)
  • Teknologi (processer, produktion, IT etc.)

Vores kerneydelse

Kerneydelsen i Resilient People går ud på at styrke organisatoriske systemer således, at de ikke bliver slået ud af fremtidige kritiske hændelser, men formår at absorbere hændelsen, orientere sig på ny, trives med omvæltningen og blive endnu bedre til at håndtere lignende hændelser fremover.

Vi træner og rådgiver organisationer til at blive endnu mere modstandsdygtige imod uventede forstyrrelser i dagligdagen såvel som større utilsigtede forandringer, der kan få indvirkning på drift, kvalitet og leverancer.

Kvalitetssikring

Vores rådgivning, ydelser og produkter tager udgangspunkt i retningslinjerne for praktisk anvendelse af begrebet resiliens og tilhørende afgrænsninger, som det fremgår af forståelserne og begrebsdefinitionerne jf. dokumentet ISO/DIS 22316:2017. Kontakt os for at høre nærmere.

Hvem står bag Resilient People?

Claus Bjørnelund

Claus Bjørnelund

Concept & Strategy

Fokus: Udvikling af træningskoncepter og faglig kvalitetssikring i Resilient People, design og facilitering af udviklingsprojekter. daglig drift, kundekontakt, uddannelse af egne konsulenter, foredrag og facilitering af udviklingsprojekter.

Baggrund: Chef og leder i den private og offentlige sektor i ind- og udland igennem de seneste 20 år indenfor såvel produktion, service samt sikkerheds- og forsvarsområdet. Underviser og foredragsholder med speciale i organisatorisk læring, professionelle samtaler, sikkerheds- og beredskabsområdet. Beskikket censor på diplom- og bacheloruddannelserne i ledelse, organisation, Enterprise Risk Management, kriseledelse samt metode og videnskabsteori.

Uddannelse: Cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet, MA i International Kriseledelse fra Københavns Universitet, MA i Organisatorisk Læring fra Aalborg Universitet, certificeret psykoterapeut med speciale i krisehåndtering, diplommoduler i teamledelse & netværk m.fl.

Søren Greve

Søren Greve

Compliance & Quality

Fokus: Medudvikler af træningskoncepter samt etisk kvalitetssikring i Resilient People. Hovedansvarlig for at sikre overgangen mellem Resilient Peoples etiske kompas, de faglige ydelser og den internationale ISO standard for organisatorisk resiliens. Facilitator på udviklingsprojekter.

Baggrund: Chef og leder i politiet med erfaring inden for operationer, efterforskning, analyse og efterretning. Indgående kendskab til sikkerhed og beredskabsudfordringer indenfor både den offentlige og private sektor. Lektorbedømmer ved professionshøjskolen Metropol under Katastrofe- og Risikomanagement uddannelsen.

Uddannelse: MA i international kriseledelse fra Københavns Universitet, politiets overordnede lederuddannelse samt diplommoduler i international ledelse og projektstyring, teamledelse & netværk samt didaktik og lærerprocesser.

Pablo Villanueva Holm-Nielsen

Pablo Villanueva Holm-Nielsen

Business & Production

Fokus: Projekter, rådgivning og uddannelsesforløb, hvor strategi, ledelse, produktion og Enterprise Risk Management samt Business Continuity Management bindes sammen og perspektiveres i forhold til resiliens og organisationens sociale dynamikker.

Baggrund: Tværfaglig international projektleder og forsker. Oversættelse på tværs af fagområder. Konsulent indenfor den internationale industri. Specialiseret i Business Continuity Management. Rådgivning af store og mellemstore koncerner i risiko angående beskyttelse af deres forretning og produktion. Forsker inden for telekommunikation og risk- og katastrofemanagement. Lektor på Professionshøjskolen Metropol.

Uddannelse: Ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet, MA i International Kriseledelse fra Københavns Universitet, MA i Økonomi fra Barcelonas Universitet, Msc i Telekommunikation fra Polyteknisk Universitet i Barcelona, diverse certifikater i Business Continuity Management etc.