Rådgivning om organisatorisk resiliens

Få kvalificeret rådgivning om organisatorisk resiliens fra Resilient People.

Resilient People har den helt rigtige erfaring og kompetencer til at kunne give kvalificeret rådgivning inden for organisatorisk resiliens. Indgå en dialog med os med henblik på at få et overblik over, hvor resilient organisationen er. Bliv rådgivet om, hvordan resiliens integreres med organisationens teknologier, politikker, sikkerheds- og beredskabssystemer og lignende.

Vi tilbyder også 1.1 samtaler og sparring til direktion, direktionsmedlemmer, chefer, projektledere og andre med henblik på at blive udfordret i relation til mestring af resiliens og opbygge personlige ledelseskompetencer, herunder skarpe på roller og ansvar.