Organisatorisk resiliens

Hvad er organisatorisk resiliens? Dette kommer vi nærmere ind på her.

Hvad er organisatorisk resiliens?

Organisationer udfordres af utilsigtede og indgribende belastninger og påvirkninger, der kan komme udefra såvel som indefra. Det kan handle om påvirkninger som følge af ekstremt vejrlig, terror, brand, disruptive teknologier, cyberrelaterede hændelser, et skelsættende konkurrentudspil, et uforudset regeringsindgreb eller måske endda bevidst skadelige handlinger udført af kollegaer, leverandører eller kunder, der i yderste konsekvens kan sætte organisationens liv og eksistens på spil.

Nogle hændelser kan forudses, andre kommer uventet og pludseligt. De kan opstå som et lille bump på vejen, der hurtigt overkommes og som måske endda ender med at styrke organisationen. Driften kan også blive slået ud for en stund eller måske endda gå helt til grunde.

Resiliens er et udtryk for en organisations afgørende evne til at håndtere dagligdagens såvel som de mere sjældne forandringer og påvirkninger, der helt eller delvist udfordrer organisationens eksistens.

Resiliens betyder: Spændstighed, absorbering, elasticitet, ukuelighed, overlevelsesevne, udholdenhed, trivsel, tilpasningsevne.

Resilient People hjælper danske organisationer med at blive mere resiliente imod utilsigtede og indgribende belastninger og påvirkninger.