Træning i organisatorisk resiliens

Med træning i resiliens fra Resilient People bliver organisationen bedre til at imødegå fremtidens udfordringer.

Find ud af hvad organisatorisk resiliens går ud på i form af et foredrag. Naturligvis vil det blive skræddersyet til jeres organisation, så det kan sættes i relation til den enkelte organisations udfordringer.

Træningen kan også ske med henblik på at opnå certificering. Vi tilbyder tre forskellige certificeringsniveauer. Disse kan opnås med kurser af 2-3 dages varighed. Ønskes resilienstræning af en mere indgående art, har vi tilpassede træningsforløb. Disse designes i samarbejde med den enkelte organisation.

Du finder hele vores udvalg af træning i resiliens herunder.

Introduktion: Foredraget ”Det resiliente blik” (varighed: 2 timer)

Foredraget vil blive skræddersyet den enkelte organisation, men vil som udgangspunkt indeholde følgende emner:

 • Samtidens og fremtidens udfordringer for organisationer
 • Hvad er organisatorisk resiliens og hvorfor styrke den?
 • Historisk tilbageblik, sorte svaner og perfekte storme
 • Hvorfor vi ikke altid kan regne med vores hjerne
 • Forskelle og ligheder mellem robusthed og resiliens
 • Management og resiliens (HR, ERM og BCM), herunder begrebsafklaring jf. ISO/DIS 22316

Efter foredraget har deltagerne fået et overblik om, hvad organisatorisk resiliens handler om. De vil også vide, hvordan man kommer i gang med at udvikle resiliens i egen organisation – samt hvor udfordringerne er med dette arbejde.

Form: Teoretiske input og dialog
Deltagerantal: Op til 25 deltagere
Sted: Hos os eller hos kunden
Pris: Kontakt os for nærmere
Nærmere beskrivelse: Kontakt os for mere information, herunder brochure etc.

Certificeringer: Handlingsorienterede interne kompetencer i organisationen

Certificering
Practical level
Trainer, 2 dage:

 • Hvordan vi kan begribe og navigere i fremtiden
 • Påvirkninger og forandringer – hvordan og hvorledes?
 • Organisationer og kompleksitet
 • Sværdet, skjoldet og radaren i dagligdagen
 • Vores hjerne, psykologi og social kapital
 • Introduktion til ORT-modellen og Resiliens Modelling
 • Aktionslæring, forandringer og påvirkninger
 • Praksisarbejde med organisatorisk resiliens – Hvordan og hvorledes

Certificering
Advanced level
Train-the-trainer, 3 dage:

 • Introduktion til Cynefin Framework
 • Introduktion til Safety 1 og 2
 • Ledelse og pædagogik omkring sidemandsoplæring
 • ORT-modellen og Resiliens Modelling (fortsat)
 • Organisationens psykologi, fortællinger og systemer
 • Integration af organisationens processer, procedurer og resiliens

Certificering
Facilitator level
Workshop-leder, 3 dage:

 • Cynefin Framework (fortsat)
 • Introduktion til Safety 1 og 2 (fortsat)
 • ORT-modellen og Resiliens Modelling (fortsat – i dybden)
 • Organisationens psykologi, fortællinger og systemer (fortsat)
 • Facilitering af uddannelsesprocesser – hvordan og hvorledes

Form: Teoretiske input (25 %), dialog (25 %), aktionslæring (25 %), læringsspil (25 %)
Deltagerantal: Op til 16 deltagere
Sted: Hos os eller hos kunden
Certificering: Hvert level afsluttes med en certificering
ECTS: Kontakt os for at høre mulighederne for at konvertere certificeringerne til et diplommodul
Pris: 16.000 kr. excl. moms for 2 dages kursus, 22.000 kr. excl. moms for 3 dages kursus
Nærmere beskrivelse: Kontakt os for mere information, herunder brochure etc.

Tilpasset træningsforløb: Designes i samarbejde med kunde

Indgå en dialog med os om hvad behovet er, og hvordan vi kan opfylde jeres ønsker. Få overblik over hvordan et træningsforløb kan bindes sammen med eksisterende intern/ekstern kompetenceudvikling. Naturligvis med fokus på hvordan vi sikrer os, at træningen i resiliens omsættes til blivende kompetencer.

Eksempler på træningsforløb:

 • Ledergruppetræning mhp. udvikling af sammenhængskraft
 • Ledelsesuddannelse mhp. styrkelse af social kapital
 • Sikkerhedskultur versus drifts mål i dagligdagen
 • Styrkelse af samarbejde på tværs af fagområder og afdelinger
 • Udvikling af læringskoncept med fokus på sikkerheds- og beredskabskultur (brætspil)
 • Kompetenceudvikling ift. Social Engineering (cyber-problematikker)
 • Ledelse og håndtering af kriselignende hændelser

Efter et tilpasset træningsforløb overleveres en opsummerende rapport med forslag til, hvordan organisationen selv kommer videre med træningen/udviklingen.