Beredskabskultur og organisatorisk resiliens

Målgruppe:

 • Personaleledere, funktionsledere og generalister
 • Stabsfunktioner som HR

Overordnet indhold:

 • Hvordan fremtidens komplekse og uforudsigelige risici rammer organisationer
 • Læring, tilpasning og mindset i den resiliente organisation
 • Særlige karakteristika for den resiliente organisation
 • Kultivering og integration af kultur i relation til kriser
 • Lederskabets rolle og ansvar
 • Inddragelse og involvering af ledelseslagene i organisationen
 • Strategi for engagering af medarbejdere
 • Opbygning af befordrende og tillidsbåret dialog

Du får også svar på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor vil fremtidens risici stille større krav til en organisations improvisationsevne?
 • Hvad menes med en resilient risikokultur?
 • Hvilke tiltag kan med fordel implementeres for at fremme en sund risikokultur?
 • Hvad er fremmende og hæmmende for udviklingen af en resilient risikokultur?
 • Hvilke krav kan med fordel stilles til den enkelte i organisationen for at fremme kulturen?

Viden om:

 • Levedygtig beredskabskultur fra A-Z
 • Hvordan man lærer af en kriselignende hændelse
 • Hvordan man får inddraget og involveret ledelseslagene
 • Resiliens i en forretningsnær kontekst
 • Improvisationens kunst i kriselignende hændelser
 • Betydningen af tillidsbåret kultur, ledelse og kommunikation

Kontakt os på claus@resilientpeople.dk og hør nærmere om hvornår vi afholder næste kursus. 

Levedygtige løsninger ved inddragelse af den organisatoriske kultur

Antal dage: 2 dag

Pris: Kontakt os