Personer

Personer du møder hos os

Claus Bjørnelund

Fokus: Udvikling af træningskoncepter og faglig kvalitetssikring i Resilient People, hovedansvarlig i forbindelse med skræddersyet kundeprojekter, daglig drift, kundevedligehold, uddannelse af egne eksterne konsulenter, foredrag og facilitering af udviklingsprojekter.

Baggrund: Chef i den private og offentlige sektor i ind- og udland igennem de seneste 25 år indenfor samfundskritiske infrastrukturvirksomheder, produktion, service samt sikkerheds- og forsvarsområdet. Underviser og foredragsholder med speciale i sikkerheds- og beredskabsområdet, organisatorisk læring samt professionelle samtaler med læring i fokus. Executive Coach igennem 12 år. Derudover er Claus tilknyttet Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole som lektor og er samtidigt censor på Forsvarsakademiets afsluttende lederuddannelser på officersskolerne samt den militære masteruddannelse. Claus er Cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet, har en mastergrad i International Kriseledelse fra Københavns Universitet, en mastergrad i Organisatorisk Læring fra Aalborg Universitet og er certificeret psykoterapeut (4 år) med speciale i krisehåndtering m.m.

Flemming Ulrich Østergaard

Fokus: Udvikling og gennemførelse af kurser i krisestyring og krisestab, herunder ledelse, beslutningspsykologi og teamwork under pres.

Baggrund: Flemming har opnået betydelig praktisk erfaring fra sit arbejde i krigszoner som Irak og Afghanistan i blandt andet stabsarbejde og krisestyring. Hans arbejdsopgaver på operativ, taktisk og strategisk niveau har givet ham indsigt i hvad der gør de væsentligste forskelle i ekstreme situationer, hvor forkerte beslutninger kan få alvorlige konsekvenser. Flemming har efterfølgende brugt sin erfaring i ledende stillinger i både en offentlig organisation og en større privat produktionsvirksomhed. Her har han med succes tilpasset sin ekspertise i ekstreme forhold til en dansk organisatorisk sammenhæng, nu til gavn for vores kursister på alle organisatoriske niveauer. Kursister, der nu inspireres af Flemmings faglighed og forståelse for hvorfor det ikke altid går som planlagt i krisesituationer, og hvad der skal til for at undgå at det sker igen.

Flemming har gennemgået flere militære kurser, herunder kurser i stabsmetodik og ledelse. Han har dertil også en bachelor fra DTU i Innovation og Kommunikation samt en MA i Ledelses- og Organisationspsykologi fra Aalborg Universitet m.m.

Morten Steen

Fokus: Udvikling og gennemførelse af kurser og fagligt indslag på seminarer eller simuleringer hvor ekstremt pres eller stress indgår.

Baggrund: Mortens professionelle baggrund inden for avanceret dykning, herunder teknisk meget krævende dybde- og huledykning, har givet ham værdifuld og meget konkret erfaring med livsafgørende risikostyring, der direkte kan overføres til en organisatorisk kontekst. Mortens personlige viden om ekstremt stort tryk/pres i et Hostile Environment, i direkte over overført betydning, har ført til at han er blevet en del af teamet, der rådgiver SAGA Space Architects, som er en international virksomhed, der designer teknologidrevet arkitektur til fremtidige bemandede rumrejser til det ydre rum. Morten underviser vores kursister i hvordan man skaber fokus i ekstraordinære og pressede situationer, hvilket inkluderer kontrol af åndedræt, taktiske koncentration, produktivt tunnelsyn, og lignende.

Morten over 30 års erfaring med kampsport på eliteplan, er uddannet fra Københavns Musikkonservatorium og har en lang karriere bag sig hvor formidling, instruktion og facilitering har været omdrejningspunktet.

Søren Greve

Fokus: Medudvikler af træningskoncepter samt bidragsyder til kvalitetssikring i Resilient People.

Baggrund: Chef og leder i politiet med erfaring inden for operationer, efterforskning, analyse og efterretning. Indgående kendskab til sikkerhed og beredskabsudfordringer indenfor både den offentlige og private sektor.

Uddannelse: Mastergrad i international kriseledelse fra Københavns Universitet, politiets overordnede lederuddannelse samt diplommoduler i international ledelse og projektstyring, teamledelse & netværk samt didaktik og læreprocesser.

Samarbejdspartnere