Om

Om os og hvad vi står for

I Resilient People er vi drevet af og eksperter i at levere kurser og træningsforløb, der optimerer organisationers evne til effektivt og selvstændigt at håndtere kriselignende hændelser – før, under og efter de opstår.

  • Vores ekspertise strækker sig fra mindre kriselignende situationer, til større og alvorlige hændelser, som vi kender dem fra medierne.  

 

  • Når vi opnår succes sammen med vores kunder, har vi i fællesskab bidraget til at udvikle nye, levedygtige og fremtidsrettede kompetencer og forståelser, der gør det muligt at håndtere erkendte og uerkendte kritiske hændelser, indenfor organisationens handlerum.  

 

  • Vi er optaget af at undersøge muligheder for at inddrage nye teknologier i vores løsninger, herunder AI, i forbindelse med simuleringer, tekstgenerering i relation til Risk Management og lignende, under behørigt sikkerhedshensyn og teknologiernes, indtil videre, mangler.  

Resilient People blev etableret i 2014 som et interessentselskab (I/S), oprindeligt beliggende på Sankt Gertruds Stræde i hjertet af København. I 2017 omdannede vi virksomheden til et anpartsselskab (ApS) og flyttede til Næsseslottet i Holte, hvor vi har været siden. I 2024 har vi dermed eksisteret i 10 år.

Kriser er en uundgåelig del af enhver organisations liv. Disse påvirkninger kan komme både udefra og indefra. Nogle kriser kan forudses, mens andre opstår uventet og pludseligt. De kan variere i omfang – nogle kommer som små bump på vejen, der hurtigt overkommes og som måske endda kan være med til at styrke organisationen. Andre er mere alvorlige og har potentialet til midlertidigt eller helt at lamme organisationen. I de værste tilfælde kan en kritisk hændelse medføre at organisationens eksistens trues.

Vi specialiserer os i at udvikle og opretholde resiliens på både individ-, team- og organisatorisk niveau. Med en fortrinsvis forebyggende tilgang lægger vi vægt på læring og udvikling, så vores kunder bliver optimalt forberedt til selv at kunne tackle fremtidige kritiske hændelser.

Alle private og offentlige virksomheder i alle brancher og i alle størrelser, der ønsker at være på forkant – også i krisehåndtering. Vi har særlige kompetencer i at styrke resiliens indenfor samfundskritiske infrastrukturvirksomheder.

Gå-hjem-møder for medarbejdere for at styrke deres krisebevidsthed og færdigheder i krisesituationer. Sparringssamtaler med fagspecialister for at optimere eller opdatere deres ekspertise indenfor resiliens. ‘Klæde-på-møder’ for ledere på chef- og direktionsniveau, fokuseret på strategisk krisehåndtering. Introduktion til resiliens og grundlæggende krisehåndtering. Undervisning i effektiv krisestyring. Simulering af krisesituationer med fokus på ledelsesudvikling. Videreudvikling af eksisterende krisestabsstrukturer, krisestabskultur og procedurer. Implementering af ledelsesmæssige tiltag, der skal sikre forankring af resiliens i organisationen.

Kvalificeret medarbejdere i dag, skarpe handlinger under krisen i morgen, resilient organisation i overmorgen
Resilient Peoples grundidé baserer sig på vores egen omfattende uddannelser og erfaring indenfor fagområdet. Vi har ofte bemærket, at mange kurser og uddannelser savner praktisk relevans og nærværende formidling. Med Resilient People er vores målsætning at tilbyde markedets bedste kurser, der er engagerende, nærværende og umiddelbart anvendelige i dagligdagen og som afspejler de menneskelige og organisatoriske behov og udfordringer i krisesituationer.

Forbered dig på, at læringsmiljøet hos Resilient People adskiller sig fra det, du normalt oplever på kurser. Vores undervisningsmetode er designet til at afspejle vores kursernes målsætning: At kursisterne opnår en øget grad af mod, opfindsomhed og kreativitet, som er essentielt for at navigere i kriselignende situationer

Alle læringsaktiviteter i Resilient People baserer sig på principperne bag aktionslæring og adaptiv læring. Aktionslæring er et undervisningsformat, hvor fokus er på at lære nyt, anvende det nye i en beskyttet kontekst, drage erfaringer heraf og efterfølgende reflektere.
ISO 31000 er gennemgående og underliggende standard for vores kurser og kursusaktiviteter. ISO 31000 er en international standard, der angiver principper og retningslinjer for risikostyring. ISO 31000 tilbyder en generel ramme, der kan tilpasses enhver organisation, uanset størrelse, type eller branche. ISO 31000 fokuserer på at integrere risikostyringsprocesser i organisationens overordnede styringsstruktur, herunder beslutningstagning og planlægning. Standarden er ikke certificerbar, men fungerer som en vejledning for at etablere, implementere og vedligeholde effektiv risikostyring.

Samarbejdspartnere