Resilient Code

I Resilient People har vi formuleret vores egne Resilient Code, der er styrende for vores interne og eksterne samarbejder og dermed også evalueringer, som vores kunder og vi selv løbende foretager.

Kriser

Kriser er uundgåelige og et vilkår som alle på et tidspunkt bliver nødt til at forholde sig til. Vær proaktiv, forbered dig nu – den næste krise er ikke et spørgsmål om hvis, men hvornår.

Læring

Brug kritisk refleksion som et værktøj til kontinuerlig forbedring. Ræk ud og lær af egne og andres fejltagelser og erfaringer for at blive bedre rustet til fremtidige kriser.

Emergens

Kriser er dynamiske, og planer skal derfor være fleksible. Vær parat til hurtigt at tilpasse dine planer for at kunne håndtere uforudsete udviklinger

Mindset

Forbered dig mentalt på det uventede. Vær klar til at udnytte alle ressourcer fuldt ud for at overvinde uforudsete udfordringer. Hold fanen højt, også denne krise bliver håndteret.

Ledelse

Led med en balance mellem beslutsomhed og delegation, og understreg vigtigheden af åben kommunikation og initiativtagen for at styrke tilliden internt i organisationen.

Perception

Under pres kan vores normale opfattelser blive indsnævrede. Udfordr dig selv til at tænke anderledes og revider konstant dine antagelser og forforståelser

Mod

Kriser kræver modige beslutninger, ofte baseret på ufuldstændige informationer. Vær ikke bange for at handle, selv når der er risiko for fejl.

Krop og Sjæl

Vær opmærksom på både mental og fysisk sundhed gennem hele krisen. Tænk på dig selv og støt dem omkring dig i krævende tider.

Netværk

Krisehåndtering er en kollektiv indsats. Opbyg et stærkt internt og eksternt netværk på forhånd, og træk på det, når krisen indtræffer og støt andre, når de har behov for det.